umbrastudio
Kurs

Jeg har lang undervisningserfaring innen billedkunst og illustrasjon. Jeg arrangerer sommerkurs og weekendkurs i ulike temaer. Kursene passer godt til kreative opplevelseskonsept for næringslivet. Jeg tilpasser da kursene til deres spesielle seminar eller event.
Jeg kan også fungere som faglig veileder for deg som vil gjøre opptaksprøver eller rett og slett få tilbakemelding på arbeid du har gjort.

Ta kontakt for nærmere planlegging.

1   Tegning etter levende modell. Akt. Proporsjoner, måleteknikk. Blyant og kull.

2   Bevegelse – tegneøvelser og teknikker som tar utgangspunkt i bevegelse.
     Vi arbeider med ulike teknikker i ute og inne miljøer.

3   Olje og vann – vi eksperimenterer med teknikker der oljebaserte og vannbaserte
     teknikker gjør nye ting sammen.

4   Lys og mørke – Weekendkurs der vi bl a vil bruke skumring og mørke i tegneøvelser

5   Ord og bilde – ord som utgangspunkt og element i billedkomposisjoner.


umbrastudio.no