Å lage bilder er håndverk
Å lage bilder setter seg i hodet, i kroppen
Kroppen er bilder
En kvinnes kropp
Et dyr
Syntese av noe kroppslig
Hodet er bilder
Å lage bilder er et ønske om å si noe
Språket er bilder
Et bilde er et brev som vil snakke med noen
Mine bilder er brev til noen
Til dere

I maleriene bruker jeg farger, filler og fingre. Noe av papiret tar i mot fargene – andre deler av underlaget gjør det ikke. På den måten vokser motivene frem av seg selv, lag på lag. Tegningene er streker som gir flater - som gir former. Tegningene er nye setninger formet som spørsmål til maleriene.umbrastudio.no